1

Trò chơi trên cây

Tours

1

Chinh phục Hang Ozo

7-8 giờ

Tốt

- Giá: 1.650.000vnđ/pax – Trẻ em cao trên 1.4m mới được tham gia Giới thiệu về...

2

Trải nghiệm Ozo

2-3 giờ

Tốt

Giá gói: + Người lớn: 200.000vnđ/pax + Trẻ em từ 1m – 1.4m: 100.000vnđ/pax, cao trên 1,4m...

3

Chinh phục Suối Ozo bằng Kayak

Trên 14 tuổi

2-2.5 tiếng

Tốt

- Giá gói: 450.000vnđ/pax - Trẻ em cao trên 1.4 m mới được tham gia...

Bản đồ

Share

Copyright © 2019 OZO TREETOP PARK

Designed and Maintained by