1

Cầu khỉ

Nếu đã vượt qua cảm giác chông chênh của cầu treo Tình Yêu ở OZO, hãy tiếp tục thử thách sự khéo léo và khả năng thăng bằng của mình tại cầu khỉ nhé.

Cầu khỉ ở OZO Park được thiết kế song song với cầu Tình Yêu, nằm tại OZO Hạ.

Hình ảnh

Trò chơi liên quan

Bản đồ

Share

Copyright © 2019 KHU DU LỊCH SINH THÁI OZO PARK

Designed and Maintained by